TIKI LOGO #2 – Etienne ( EMPIRE 32 )

Thalys Tiki Art